DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7116HGHI-F1

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI

- Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080

- Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước: 285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI

- Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080

- Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg

DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7116HQHI-K1

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP

- Ghi hình 3MP(4 kênh)/1080P@15fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080

- Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&15W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg

DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F1

- Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P

- Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080

- Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P

- Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080

- Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 260x222x45mm, 1.2kg

DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F2

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P

- Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080

- Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 380x320x48mm, 2kg

DS-7216HGHI-K1

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K1

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI

- Hỗ trợ 2 kênh IP 5MP

- Ghi hình 1080P@25fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA@1920×1080 đồng thời

- Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC(chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước: 380x320x48mm

DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HQHI-K1

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP

- Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080 | CVBS

- Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&25W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 315 × 242 × 45 mm, 2kg

DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HQHI-K2

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP

- Ghi hình 4MP Lite@15fps| 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080| CVBS

- Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&25W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 380x320x48mm, 2kg

DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HQHI-K2/P

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP

- Ghi hình 4MP Lite/ 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080 | CVBS

- Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

- Audio I/O : 1/1

- Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 380x320x48mm, 2kg

DS-7216HUHI-K2

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HUHI-K2

- Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 6MP

- Ghi hình 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K/VGA đồng thời với độ phân giải @1920×1080 | CVBS

- Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB

- Audio I/O : 1/1 | Không cổng Alarm

- Nguồn cấp 12VDC&25W (chưa kèm ổ cứng)

- Kích thước 380×320×48mm, 2kg

DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N

- Hỗ trợ 16 kênh HD-TVI/Analog/AHD & 16 kênh IP 4MP

- Độ phân giải ghi hình 3MP@15fps / 2MP@25fps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI&VGA@1920×1080 đồng thời

- Hỗ trợ 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

- Audio I/O: 4/1 | Alarm I/O: 16/4

DS-7616NI-K1(B)

Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

- Hỗ trợ 16 kênh IP (tối đa 8MP)

- Băng thông vào/ra: 160/80Mbps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

- Hỗ trợ 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

- Audio I/O: 1/1

- Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

- Hỗ trợ 16 kênh IP 8MP

- Băng thông vào/ra: 160/160Mbps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

- Hỗ trợ 2 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

- Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 4/1

- Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

DS-7616NI-K2/16P

Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

- Hỗ trợ 16 kênh IP 8MP

- Băng thông vào/ra: 160/160Mbps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

- Hỗ trợ 2 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

- Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 4/1

- Hỗ trợ chuẩn nén H.265+, 16 cổng PoE

DS-7716NI-I4

Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4

- Hỗ trợ 16 kênh IP 12MP

- Băng thông vào/ra: 160/256Mbps

- Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

- Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

- Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4

- Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

© Copyright 2021 ASSIST HALIKA | Design by 68 Creative
Đăng ký nhận báo giá
icon_zalod